در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

رنگ سبز مربوط به تعادل و هماهنگی است.
سبز تازه می‌کند و انرژی تخلیه شده را بازسازی پناهگاهی است که از فشار‌های زندگی مدرن به دور است و به ما احساس شادی می‌دهد.
از لحاظ معنای رنگ، رنگ سبز رنگ رشد، بهار، تجدید و تولد دوباره است. از دیدگاه روانشناسی رنگ، سبز متعادل کننده‌ی قلب و احساسات است، این رنگ میان عقل و دل تعادل ایجاد می‌کند.