سالاد (به فرانسوی: Salade) غذایی است که پیش از غذا به عنوان پیش‌غذا سرو می شود.
سالاد پس از غذای اصلی به عنوان یک وعدهٔ مجزا، همراه با غذای اصلی، یا خود به عنوان یک وعدهٔ غذای اصلی مصرف می‌شود.