کارآفرینی شرکت آرکا:

 

کارآفرینی شرکت آرکا شامل موارد زیر می شود:

  1. دور کاری 
  2.  برگزاری بازارچه‌هایی جهت معرفی و فروش محصولات
  3. حمایت از مشاغل خرد خانگی شامل
  4.  آموزش نیروی متقاضی کار

دورکاری:

اشتغالزایی و کارآفرینی برای افرادی که امکان کار در خارج از منزل را ندارند و به دنبال کار با درآمد خوب و انجام آن در منزل هستند.

شرکت آروین کیمیا گستر آرکا برای این افراد امکانات دورکار و کار در منزل را فراهم می‌ نماید.

این مشاغل شامل فروش تلفنی محصولات تولیدی، طراحی پوستر، ساخت تیزرهای کوتاه تبلیغاتی، آماده‌سازی ویس‌های تبلیغاتی و ادمینی گروه‌ها و صفحه‌های اجتماعی می‌شود.

 

برگزاری بازارچه هایی جهت معرفی و فروش محصولات  خانگی:

 

این بازارچه‌ها عموماً برای افراد توان یابی که تولیدات دارند و همچنین بانوان خود اشتغال که تحت حمایت سازمان‌های ذی‌ربط هستند برگزار می شود.

این بازارچه‌ها فرصتی برای افراد توان یابی و بانوان خود اشتغال فراهم می‌نماید تا محصولات خود را به فروش برسانند و درآمد کسب نمایند.

 

حمایت از مشاغل خرد خانگی :

 

الف) ایجاد زنجیره تولید، معرفی نیروی مستعد و آموزش دیده به واحد تولیدی به صورت کار حضوری یا دورکاری (کار در منزل).

ب) بسته‌بندی محصولات.

ج) برندسازی، ایجاد بسترهای تبلیغاتی و معرفی محصول جهت ارتقاء در بازار.

د) فروش محصول نهایی، کمک به فروش محصول با روش‌های متفاوت و تخصصی شرکت آروین کیمیا گستر آرکا.

 

 آموزش نیروی متقاضی کار

 

برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی در زمینه کسب و کار و معرفی و به کارگیری نیروها در مشاغل مختلف.

 

فرم استخدام :

https://forms.gle/pwU2BMYHmGyhgK3k6