هیچ محصولی یافت نشد.

خاکی رنگی است بین خاکستری و کرم روشن (یا قهوه‌ای رنگ‌پریده) و نیز اصطلاحی است که برای توصیف پارچه‌ای از این رنگ که در لباس‌های نظامی استفاده می‌شود، به‌کار برده می‌شود.

واژهٔ خاکی از فارسی به انگلیسی نیز راه پیدا کرده و واژه khaki به معانی مختلف ازجمله برای توصیف لباس نظامی دارای این رنگ هستند به کار می رود.